Integritetspolicy

Föreningen Nytt liv-kristen gemenskap i Danderyd är måna om att du ska känna dig trygg med att eventuella personuppgifter som vi samlar in hanteras på ett korrekt sätt enligt dataskyddsförordningens regler. Dataskyddsförordningen stärker ditt skydd gällande din personliga integritet.

Den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter är främst för att fullgöra avtal med medlemmar eller samtycke. Om du interagerar med vår verksamhet hanterar vi därför dina personuppgifter enligt gällande regler. 

Situationer där vi hanterar dina personuppgifter kan vara: medlemskap i föreningen, anmälan till olika events, eller att du anmält att du vill ha föreningens informationsmail. Har du lämnat personuppgifter enligt samtycke kan du när som helst avsluta samtycket. Avanmälan av mailutskick görs enkelt genom att klicka på länken längst ned i mailet. Alternativt kan du skicka e-post till info@nlkg.se.

Vi använder endast personuppgifter för det syfte till vilket de samlades in vilket också innebär att dina uppgifter inte sparas längre än nödvändigt. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part. 

Dina uppgift hanteras endast av ett begränsat antal personer och på ett säkert sätt..

Styrelsen för föreningen är personuppgiftsansvarig och har du frågor eller synpunkter på hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta föreningens ordförande Marcus Holmgren via mail: mdeholmgren@gmail.com